Varför jag inte tror på Gud

en ateists funderingar

Varför jag inte tror på Gud och det övernaturliga, del XI

Publicerad 2015-12-31 15:15:00 i Serien "Varför jag inte tror på Gud och det övernaturliga,

130. Om det övernaturliga skulle existera, skulle dagstidningarna skriva om det varje dag, och jag skulle märka det varje dag i mitt eget liv. Men vad är fallet här? Nästan inte ett ord i dagstidningarna, och inte ett knyst från det övernaturliga i mitt dagliga liv, inte ens på natten i mina drömmar.
 
131."And why does God need arguments, anyway? Why does God need people to make his arguments for him? Why can't he just reveal his true self, clearly and unequivocally, and settle the question once and for all? If God existed, why wouldn't it just be obvious?"

(Greta Christina)

132. Är det inte tydligt att Vassula Rydéns kanaliserade Jesus härstammar från hallucinationen och drömvärlden, när han t.o.m. uppmanar världen att böja sig för påven? Hur stor skillnad är det inte mellan Rydéns påvlige Jesus och den hemlöse snickaren från Nasaret (om han nu har existerat), som långt mer liknar Franciskus av Assisi än påven?
 
133. "God has never left any physical evidence of his existence on earth." 
(Marshall Brain)
 
134. Mary Baxters helvete är helt annorlunda, mycket värre, än Swedenborgs och Sadhu Sundar Singhs helveten. Detta antagligen för att Swedenborg och Sundar Singh var mer bildade och humana (båda var universalister) och mer liberala än Baxter. "Every imaginable method of torture was allowed."(Baxter) I Swedenborgs helvete lindrar änglarna deras plågor som är i helvetet, och vaktar på att de förtappade inte plågar varann för mycket, och i Sundar Singhs helvete hjälper änglarna och de heliga de förtappade till frälsning, så de också kan komma till himlen. Tidskriften Aorta skriver i sin presentation av nr. 14/2006 såhär: "och muntras upp av Swedenborgs humana helvete som enligt David Bergwall "är nog för att göra till och med en ateist upprörd".
 
135. Varför binder Jesus inte Satan genast i Mary Baxters helvete? Han kan och ska ju ändå binda honom till slut, enligt Baxter. Varför tillåter Jesus millennium efter millenium av Satans tortyr och skräckvälde?
 
136. "Repent", He (Jesus) said, "for I am a jelous God. Nothing can be placed before your worship of Me..." (Mary Baxter). Vad är det för en Jesus som kräver att man skall tillbe sig och inget annat? Inte en så värst ödmjuk Jesus. Mer en tyrann. 
 
137. Mary Baxter fick se många visioner under sin vistelse i helvetet och i himlen, visioner som helt tydligt inte var verkliga händelser. Från det är inte steget långt till att betrakta hela hennes helvetes- och himmelvistelse som en enda lång drömsyn. 
 
138. Varför kunde inte Mary Baxter ta med sig en endaste souvenir eller papyrusrulle med text i, från sin vistelse i himlen och helvetet, som ett bevis på att det var verkligt?
 
139. Hissen som tog upp demoner från helvetet i Mary Baxters vision. 
 
140. Det att islam är en så korrupt religion, tyder på att Gud inte finns, för hade detta varit tillfället, hade väl Gud rättat felen i islam?
 
141. Om människans ande verkligen finns, när i evolutionen fick vi den? Har djur också ande? Har insekter ande? Kommer mygg också till himlen?
 
142. Hinduer ser Vishnu, Krishna, Shiva och Kali i sina visioner från andevärlden. Om de är hallucinationer, är det inte då en stor chans för att visioner av Jesus och Jehovah också är hallucinationer?
 
143. Otaliga civilisationer har kommit och gått, och ingen av deras gudar räddade dem. 
 
144. Joseph Smiths tre himlar är något annat än Julian av Norwichs, Mary Baxters, Sadhu Sundar Singhs och Emanuel Swedenborgs tre himlar (de har alla helt olika beskrivningar av dessa). Och Joseph Smiths helvete är humanare än Mary Baxters helvete, för där är det bara ett fåtal individer som går evigt förlorade, de som kastas ut i det "yttersta mörkret".
 
145. I Mary Baxters vistelse i helvetet fördömer Jesus homosexualitet. Är det likt Jesus?
 
146. "I know all things" (Jesus till Mary Baxter)
 
147. I Mary Baxters helvete, kunde inte en hindu komma till himlen efter döden, eftersom hon var hindu. Det hjälpte inte att hon ångrade sin hinduism efter döden, Jesus sa att det var för sent då. Vilken grym Gud!
 
148. Om de sinnesjukas röster och visioner inte har med verkligheten att göra, är inte steget långt till att sluta sig till att de friskas röster och visioner heller inte har med verkligheten att göra. 
 
149. Det faktum att jag aldrig har upplevt något övernaturligt, och det att vissa (t.ex. George de Benneville och Jane Leade) har sett Adam och Eva i andevärlden, borde vara nog till att förlora tron på det övernaturliga. 
 
150. I Eben Alexanders vistelse i himlen sitter han tillsammans med en kvinna på en fjärilsvinge, och kvinnan säger bl.a. "Det finns ingenting du kan göra fel". Skulle en riktig ängel säga något sånt? Kan vi verkligen inte göra något fel?
 
151. En radioman, _____________, gjorde trumresor till andevärlden. I dem träffade han bl.a. gudar. 
 
152. Lorna Byrnes vision om det himmelska biblioteket, då hon såg Gud komma ned för trappan, arg. Varför var detta gudsmöte så trivialt? Kunde inte Gud ha uppenbarat något viktigt för världen, något som vetenskapen kunde ha användning för? Gud visste ju att Lorna skulle skriva ner upplevelse i en bok. Varför bara detta enda, triviala gudsmöte? Kunde inte Jesus och Gud uppenbararat sig flera gånger för Byrne, med viktiga budskap för världen?
 
153. Om Sven-Erik Syrén kallade sin andevärldsupplevelse avslöjande för "drömsyn", vad hindrar en att kalla även de andra andeskådarnas upplevelser för drömsyner?
 
154. I Bernarda Fernandez vistelse i himlen säger Jesus "I Am the God of Abraham, the God of Moses, the God of Elijah, the One who caused fire to fall from heaven; I have not changed."
 
155. Varför säger inte Gud något om Near-term-human-extinction genom sina profeter? Varför kommer varningarna enbart från sekulära vetenskapsmän?
 
156. I Bernarda Fernandez vistelse i himlen säger Jesus i det han kritiserar pastorer: "Those pastors were not preaching my word as it is written." Är Jesus fundamentalist? "It must be preached as it is written", säger han. 
 
157. Choo Thomas och Victoria Nehale mötte båda en gammal Abraham i himlen. I Bernarda Fernandez vistelse i himlen mötte hon en ung Abraham, ungefär 25 år gammal. 
 
158. Bernarda Fernandez såg en på jorden levande, Adolfo, i andevärlden.
 
159. Jesus till Bernarda: "Do you know why the devils succeeds in causing my servants to fall? It is because my servants do not give me all the glory. They steal my glory and become proud." Något av en äregirig Jesus.
 
160. Buddhisten som träffade Petrus i himlen, och Petrus hade nycklarna till himlen. Låter mytiskt! Han fick också bevittna hur Gud skapade Adam, även det mycket mytiskt!
 
161. Den stora skillnaden mellan västerlänningars och asiaters nära-döden-upplevelser. 
 
162. Det Bruce Greyson skriver om de negativa nära-döden-upplevelserna, att ibland upplever folk i deras andevärldsupplevelser en total tomhet och icke-existens, där de överbevisas om att den fysiska världen aldrig har existerat. 
 
163. Rebecka Springer menade att hon var två år i himlen, fast det bara gått några dagar på jorden. 
 
164. Sadhu Sundar Singh, en andeskådare, tyckte att homosexualitet var omoraliskt. 
 
165. I Anna Rountrees vistelse i himlen såg hon Gud på sin tron i ett "tronrum". Gud var en man, och han var skild från Jesus, de två var olika personer, vilket motsäger Swedenborg. Anna hade ett mycket intimt möte med den allsmäktige, och satt t.o.m. på hans knä. 
 
166. Anna Rountree skriver i sin bok om sin vistelse i himlen att "människan är huvudet i dessa sammansatta keruber därför att hon blev utsedd att regera åt Gud över den övriga levande skapelsen." Speciesism!
 
167. "Treenighetens alla personer..." (Anna Rountree)
 
168. Gud till Anna Rountree om svärdet han gav henne: "...Det kan spärra eller öppna vägen till Livets träd."
 
169. Anna Rountree såg drakar i helvetet. 
 
170. Anna Rountree flög på en talande örn i andevärlden. Örnen hade varit Jesus, som förvandlats till en vit örn. 
 
171. Underligheterna i Betty J. Eadies vistelse i himlen: "Ordet "allvetande" hade aldrig varit mer meningsfullt. Kunskapen genomsyrade mig". "Alla religioner på jorden är nödvändiga..."  ..."förstod jag att vi inte på något sätt har rätt att kritisera någon kyrka eller religion." "Det finns en fullständighet i evangeliet." "Till svar lät han (Jesus) mig minnas jordens skapelse...Han ville att jag skulle veta hur det kändes när skapelseakten ägde rum." "Alla människor deltog i jordens skapelse i form av andar innan den förgängliga världen existerade." "Jag förstod till min överraskning att Jesus var en från Gud skild varelse med sitt eget gudomliga syfte"...(motsäger Swedenborg)  "Det var viktigt för mig att förstå att vi alla hjälpt till att skapa förhållandena här." (även evolutionens grymhet?) "Många av våra viktigaste uppfinningar, ja till och med den teknologiska utvecklingen skapades först i anden av andliga underbarn."  "Jag såg att vi i andevärlden kände till, ja rent av valde våra uppgifter här i livet." (så de afroamerikanska slavarna valde alltså sitt slaveri?) "Efter hand som vi utnyttjar dessa talanger lär vi oss hur vi skall arbeta med och till sist förstå lagarna och övervinna jordelivets begränsningar." (är det inte just civilisationens miss att man inte lever inom jordelivets begränsningar, som den ekologiska livsstilen kräver?) "Kristus skapade jorden". "Vi skapar vår egen omgivning genom de tankar vi tänker." "Nu trodde jag inte längre bara på en universell makt utan såg mannen (Gud) bakom denna makt." (sexistiskt!) "Jag fick se att det fanns en Edens lustgård, och jag fick se att där fattade beslut skapade förhållanden som omöjliggjorde evigt liv i den förgängliga världen." "Till min häpnad såg jag att de flesta av oss hade valt de sjukdomar vi skulle drabbas av." "Arbetarna förklarade att det (tyget) skulle användas till kläder år dem som kom till andevärlden från jorden." (Behöver man vävda kläder i andevärlden?) "Genom att bara tänka på ett ämne...fick jag all kunskap i det ämnet. Jag kunde få detaljerade upplysningar om vem som helst i historien - eller rent av i andevärlden." "Förståelsen var fullkomlig." "En miljard färger är möjliga." (i andevärlden) En ros "sjöng med ljuva toner Herrens lov." "Abort, fick jag veta, går stick i stäv med allt som är naturligt." Eadie trodde att Adam och Eva var verkliga personer: "...medan jag tittade på jordens skapelse. Då hade jag insett skillnaderna mellan Adam och Eva." "Jag återupplevde inte bara mina egna känslor i varje ögonblick (i Bettys life review) utan också vad andra i min omgivning hade känt. Jag upplevde deras tankar och känslor för mig." Eadie pratade också om Satan i sin berättelse om sin nära-döden-upplevelse. Han var en verklig person.
 
172. Andeskådaren Gabriele Wittek lät bygga ett otroligt praktfullt tempel till ära för sig och sin lära. Och detta samtidigt som hon kanaliserade Jesus!

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lars William Larsen

Jag är 33, poet och ekofilosof (dock inte akademisk sådan). Jag är städare och byggmålare till yrket, studerar vid Komvux vuxengymnasium på ABF-huset i Stockholm. Bor hos min flickvän Titti Spaltro i Stockholm centrum. Jag har ett förflutet inom den frikyrkliga väckelserörelsen "Smiths Vänner", av norskt ursprung, som i sin tur har sina rötter inom norsk metodism och pingströrelse, särskilt den s.k. "helgelserörelsen". Vid 17 års ålder bröt jag med rörelsen, och kastades följaktligen (när jag fyllt 18) ut ur hemmet (mina föräldrar är med i Smiths Vänners utbrytarrörelse). Sedan dess har jag varit tidvis agnostiker, tidvis New-Age:are, tidvis halvhjärtad muslim, och tidvis ateist. Till sist slutade jag i ateismen, och jag jag har varit övertygad ateist i tre år nu. Jag är även naturalist. och tror inte på livet efter döden eller på andevärldens objektiva natur.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela